Shadow on Concrete Wall

Kurs i åndelig vekst

På kort tid har livet blitt veldig annerledes. Og ingen kunne forberede oss på hva det innebar med en verdensomfattende pandemi. ​Vi opplever at det meste blir snudd på hodet og vi blir sårbare når vi ikke kan gjemme oss bak de mange rutinene som preget hverdagen vår før. 

Når det stormer rundt oss, har vi mer enn noen gang behov for å finne indre ro, og en trygghet og stabilitet inni oss selv. 

Jeg laget et kurs for en venninne som trengte litt hjelp. Kurset gikk ut på at jeg veiledet henne ved å daglig sende henne noe på messenger. Som regel en påstand eller en setning, som hun måtte tenke på, og så sende tilbake til meg hva hun tenkte om det. I tillegg fikk hun noen enkle fysiske øvelser og skriftlige oppgaver som hun skulle gjøre i løpet av kursperioden. 

​Min venninne var godt fornøyd når kurset var over og mente at det hadde gitt henne god verdi. Da fikk jeg lyst til å dele konseptet med flere.

Kurset for min venninne var daglige oppgaver i en måned, bortsett fra søndager. Her har jeg valgt å dele det opp i to deler, kurs 1 og kurs 2 - slik at det ikke blir så stort. 

Hvis du lurer på hvilken trosretning som ligger bak dette, så er svaret ingen. Dette er i stor grad basert på sunn fornuft og tanker rundt livet som jeg deler med mange andre. Law of attraction the secret, 

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

© boabon, Norge       |       Send oss en e-post.